Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

יקבי

יהודה

אשכול עדולם

אשכול המזלג

אשכול ההר

אשכול גיזו

. יקב פלם - מול מושב אשתאול

1

. יקב טפרברג - מול קיבוץ צרעה

2

. יקב צרעה - קיבוץ צרעה

3

. יקב מוני - מנזר דיר ראפאת

4

. יקב קדמא - מושב כפר אוריה

5

. יקב שמשון ודלילה-מושב כפר אוריה

6

. יקב קלו דה גת - קיבוץ הראל

7

. יקב גיזו - מושב גיזו

8

. יקב נבות - מושב צלפון

9

. יקב פאר - מושב טל שחר

10

. יקב כרם ברק - מושב בקוע

11

. יקב שורק - קיבוץ נחשון

12

. יקב לטרון - מנזר לטרון

13

. יקב ברבדו - מושב כרמי יוסף

14

. יקב נבו - מושב מטע

15

. יקב רמ״א - מושב מטע

16

. יקב סוסון ים - מושב בר גיורא

17

. יקב רביב - מושב נס הרים

18

. יקב קטלב - מושב נס הרים

19

מפת יקבי יהודה

. יקב יהודה - מושב שורש

20

. יקב אהרונוף - מושב נווה אילן

21

. יקב קסטל - מושב יד השמונה

22

. יקב צובה - קיבוץ צובה

23

. יקב מצודה - מושב גבעת יערים

24

. יקב ענתות - עלמון

25

. יקב רוגלית - מושב נווה מיכאל/רוגלית

26

. יקב יפו - מושב נווה מיכאל/רוגלית

27

. יקב עמק האלה - קיבוץ נתיב הל״ה

28

. יקב צפרירים - מושב צפרירים

29

. משק יין הנס שטרנבך - מושב גבעת ישעיהו

30

. יקב ספרה - מושב גבעת ישעיהו

31

. יקב קלע דוד - מושב גבעת ישעיהו

32

. יקב שריגים - שריגים/ליאון

33

. יקב עגור - מושב עגור

34

. יקב מטלר - מושב עגור

35

. יקב הדר - מושב עגור

36

. יקב כרמא - מושב תירוש

37

. יקב לה טרה פרומסה

38

בי

מבו

1

60

עלמון

בית

אבן ספיר

מוצא עי

אורה

עמינדב

רמת רחל

מבשרת

ציון

ירושלים

25

Jerusalem