Previous Page  48 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 52 Next Page
Page Background

איכות ומצוינות זוכות להכרה

אזור היין של יהודה

סיפור על אדמה ויין

סיפור על אדמה ויין

כאשר הגפן נהנית במקום בו היא גדלה, הקרקע מזמינה, האקלים

מתאים, זרימת המים נעימה, צינת הבוקר מקררת והרוח מלטפת, אזי

הענבים יהיו משובחים ויפיקו יין נפלא. הגפן, יותר מכל גידול חקלאי

אחר, הינה תבנית נוף מולדתה. מיקום הכרם ותנאי הגידול הסביבתיים

הקיימים בו, משפיעים השפעה של ממש על אופי הענבים ועל

איכותם וקובעים למעשה את הבסיס לטעמו ,לניחוחו ולטיבו של

היין אשר יתקבל מהם. זוהי הסיבה לכך שרבים מן היינות האיכותיים

בעולם מוכרים ואהובים לאו דווקא בזכות זן הענבים, היקב או היינן,

אלא על פי שמו של אזור הגידול ממנו הגיעו הענבים.

מאז ועד היום

אזור היין של יהודה

אזור יהודה ידוע עוד מימי קדם כמקום משובח לגידול ענבים ויינותיו

נודעו למרחוק. אין ספור עדויות היסטוריות וארכיאולוגיותמצביעות על

עבר עשיר ביותר של גידול גפני יין, ייצור וסחר ביין באזור יהודה, כבר מן

התקופה הניאוליתית המאוחרת. גיתות עתיקות רבות ושרידים נוספים

לייצור יין פזורים ברחבי האזור. הדים להיותו של האזור ארץ יין משחר

הימים מצויים גם במקורות, לדוגמא בספר בראשית - במסגרת ברכת

בראשית מ”ט, י״א-י״ב

:

יעקב ליהודה

אֹסְרִי לַגֶפֶן עִירֹה, וְלַשֹרֵקָה בְנִי אֲתֹנוֹ; כִבֵס בייִן לְבֻשֹוֹ, וּבְדַם-עֲנָבִים סוּתֹה. 

חַכְלִילִי עֵינַיִם, מִיֳיִן; וּּלְבֶן-שִנַיִם, מֵחָלָב.

חודשו בארץ ישראל גידולי גפני היין והייצור

19־

מאמצע המאה ה

המסחרי של יין וזאת לאחר דעיכתם בתקופת הכיבוש המוסלמי של

לספירה. עם קום מדינת ישראל, ובעיקר בשנות

האזור מהמאה ה

, הורחבו נטיעות גפני היין, בארץ בכלל וברחבי

20־

של המאה ה

90־

ה

חבל יהודה בפרט.

תנאי הגידול המצוינים באזור יהודה הפכו אותו למוקד עניין ומשיכה

עבור אנשי היין. מספר יקבי הבוטיק גדל מאוד, ורובםהמכריעמתבסס

, ניטעו כרמים

21־

על גידול עצמי מקומי. בנוסף, מראשית המאה ה

נרחבים עבור יקבים גדולים, אשר זיהו אף הם את הפוטנציאל הטמון

באזור. הצלחתם והצטיינותם של חלק ניכר מהיקבים הציבו את אזור

יהודה על מפת היין העולמית, והוא מוכר כיום כחבל יין איכותי, יוזם

ומוביל, המהווה חלון ראווה לתעשיית היין הישראלית כולה. ההכרה

באיכות כרמי יהודה שבה לתודעה ובעשורים האחרונים, זוכים יינותיהם של יקבי החבל לפרסים,

מדליות ושלל מחמאות, מצרכנים ומומחי יין בעולם כולו.

ה”טרואר” באזור יהודה

המכוון אל אזור

,)Terroir(

המונח המפורסם ביותר בעולם היין הוא המונח הצרפתי “טרואר”

ותנאי הגידול של הענבים ונוגע בכל אותם גורמים סביבתיים העשויים להשפיע על איכות

הענבים מהם מייצרים את היין. בכלל זה ניתן למנות, את המיקרו אקלים של הכרם, לרבות

טמפרטורות יום ולילה, לחות, משקעים טבעיים, רוחות, גובה מעל פני הים; את הטופוגרפיה

- מפנה הכרם כלפי השמש, נטיית הקרקע, קירבה למקווי מים; את הקרקע עצמה - המסלע,

הרכב הקרקע והמידהשבה היאמנקזתמשקעים; אתהצמחייהשמסביב, ועוד. לכך יש להוסיף

את האופן שבו עוצב הכרם ביד המגדל ואת טכניקות הגידול בהן הוא נוקט.

48

יקבי

יהודה

הרי יהודה

בית שמש

עמק האלה

עמק שורק

עמק איילון

שער הגיא

לטרון

ירושלים

מורדות יהודה

אזור יהודה

1

38

3

44