20 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
20 / 20 Previous Page
Page Background

לפרטים נוספים והזמנת כרטיסים באתר ובטלפון

הפסטיבל מתקיים בישובים, ביקבים, ובאוהל הפסטיבל במרכז

ש"ח לאדם

60-30 :

מחירים

|

האומנויות יד חריף שבקיבוץ צרעה

02-9958650 | 02-9908642 | 02-9908105

החניה למופעים שמתקיימים ביד חריף בחניה של בית

איין כניסה דרך קיבוץ צרעה

!

התיכון הר- טוב בלבד

הספר

www.m-yehuda . org . i l

מועצה אזורית מטה יהודה

באפליקציה

רצוי להרשם מראש ! מספר המקומות מוגבל !

WWW.RENEE.CO.IL

עיצוב סטודיו רנה

|

הפקה חני בן יהודה