Next Page  30-31 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 30-31 / 40 Previous Page
Page Background

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

30

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

31

שלוחות יד חריף

|

בשלוש השלוחות של יד חריף מתקיימים מגוון

חוגים, קורסים וסדנאות בתחומי אמנות, מחול,

תיאטרון, מוזיקה, אקרובוטיקה ואמנויות לחימה.

שלוחת ההר

|

שלוחת עדולם

|

מחלקה החוג גיל/כיתה יום שעות מורה מיקום הערות מחיר

₪ 380 '

דק

30

₪ 470 '

דק

45

₪ 545 '

דק

60

אירנה צובה

גרייבר

16:30 '

א' א

מבוגרים

מוזיקה תופים

+

+

שיעורים פרטיים-חליל צד, סקסופון, חצוצרה, טרומבון, בריטון, שיעורים אלה יפתחו רק במידה ויש

מספר מינימום של נרשמים

₪ 165

בית העם

גבעת

יערים

אפרת

בלייך

פיטוסי

16:15-17:00 '

ג

6-4

טרום מחול

מחול

₪ 180

17:00-18:00

א'–ב'

ג'אז

18:00-19:00

ג'-ד'

19:00-20:00

ה'-ז'

₪ 195

צובה

20:30-21:45

נשים

מחול

מודרני

מבוגרים

עין הרים

מזי עין הרים

יעקובוב

09:00-10:00 '

ו

אמנות א'-ג'

שימושית

אמנות

10:30-12:00

ד'-ו'

₪ 230

למשתתף

בקבוצה

קבוצה

של

4-6

תלמידים

אירנה

גרייבר

09:30-10:15 '

ו

תופים א'-ג'

מוזיקה

10:30-11:15

ד'-ו'

בני קדם

09:30-10:15

כלי נשיפה ד'-ו'

10:30-11:15

₪ 250

יהונתן

אוחנה

09:00-10:30 '

ו

ג'-ו'

מתחילים

רובוטיקה

מדע

וטגנולוגיה

10:30-12:00

ד'-ו'

מתקדמים

₪ 190

בי"ס עין

הרים

שרון

ויסברט

09:15-10:15 '

ו

תיאטרון א'-ג'

מבוכים

ודרקונים

תיאטרון

₪ 230

10:30-12:00

ד'-ו'

יום שעות מורה מיקום מחיר

גיל/כיתה

מחלקה החוג

₪ 210

חדר

אומנות

במתחם

הנוער

אלעד

יפרח

16:00-17:00 '

ציור ויצירה א'-ג' ד

אומנות

₪ 246

17:00-18:30

ד'-ו'

ציור ואיור

₪ 280

20:30-18:30

ציור ורישום בוגרים

₪ 246

עוז

גינזבורג

15:00-16:15 '

ג' ומעלה ב

נגרות

מתחילים

₪ 246

16:30-17:45

נגרות ד' ומעלה

מתקדמים

₪ 165

חדר

ספורט

בי"ס

האלה

מירית

קציר

14:15-15:00

ה'

א'-ב'

ג'אז

מחול

₪ 180

15:00-16:00

ג'-ד'

₪ 180

16:00-17:00

ה'-ו'

₪ 180

17:00-18:00

ז'-ט'

₪ 165

גבי

שנקר

16:30-17:15

א'

4-6

טרום מחול

₪ 165

14:45-15:30

א'-ב'

בלט

₪ 180

15:30-16:30

ג'-ד'

₪ 180

17:15-18:15

ה'-ו'

₪ 190

חדר

ספורט

ביה"ס

האלה

מזי כהן

15:00-16:00

ד'

תיאטרון יסודי א'-ג'

צעיר

תיאטרון

₪ 230

16:00-17:30

תיאטרון יסודי ד'-ו'

בוגר

₪ 230

17:30-19:00

ז'-ט'

נערות

₪ 210

ללא עלות לתלמידי

הקונסרבטוריון

הלומדים שיעור

פרטי. ההשתתפות

בהרכבים ע"פ

שיקול דעתו

המקצועי של מנהל

הקונסרבטוריון

חדר

מוזיקה

מתחם

נוער

רחל

ורטר

15:15-16:15

ה'

תיאוריה של שנה א

המוזיקה

מוזיקה

16:15-17:15

שנה ב'

17:15-18:15

מתקדמים

₪ 380 '

דק

30

₪ 470 '

דק

45

₪ 545 '

דק

60

שיעורים

פרטיים

אמנות שימושית

|

הילדים יקבלו ארגז כלים המאפשר יצירה אישית, פיתוח רעיון ומחשבה של תהליך היצירה וחשיפה

לטכניקת עבודה ולחומרים חדשים, עבודה בגבס, תפירה, פיסול בנייר מחומרים ממוחזרים-נתמקד

בחשיבות המחזור ושימוש חוזר של פסולת.

*הזכות לשינוים שמורה

|

*הסבר על תכני החוגים מופיע במחלקות הרלוונטיות בחוברת

+

+

שיעורים פרטיים במגוון כלים: פיתוח קול, כינור, צילו, תופים, פסנתר,

גיטרה, גיטרה בס, קלרינט, סקסופון, חליל צד, חצוצרה וטרומבון-תיאום

מורה ושעה מול רכזת השלוחה

+

+

הסבר על תכני החוגים מופיע במחלקות הרלוונטיות בחוברת

+

+

הזכות לשינוים שמורה

חדש!