Next Page  26-27 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 26-27 / 40 Previous Page
Page Background

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

26

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

27

הערות

מחיר

מורה מיקום

יום שעות

החוג

מועד יקבע לפי מספר

נרשמים הגבוה לאותו

יום. ציוד וחומרים

ברכישה עצמית

(תינתן רשימה)

₪ 2,150

לסדנא

מפגשים

10

יד חריף

אלינה

ליברטה

19:00-21:30

א

סדנת נגרות

ב

ד

₪ 250

יד חריף

דב ויסברגר

19:00-20:30

טאי צ'י צ'ואן ב

₪ 220

יד חריף

אורנה

רוזנבלט

20:30-22:00

ב

Life Dance

חד שבועי

₪ 240

דו שבועי

₪ 320

שלוחת

גיזו

צלפון

יהונתן בן

הרוש

20:30-22:30

ב

קפוארה

ה

ניתן להירשם לפעם

או פעמיים בשבוע

חד שבועי

₪ 180

דו שבועי

₪ 230

יד חריף

מירב רופמן

19:15-20:15

ב

פילאטיס

20:15-21:15

08:15-09:15

ו

09:15-10:15

₪ 195

שלוחת

ההר צובה

אפרת בלייך

פיטוסי

20:30-21:45

מחול מודרני ג

לנשים

₪ 280

יד חריף

רינת לאור

18:30-21:30

ג

רשום וציור

₪ 250

שלוחת

ההר קרית

ענבים

18:30-20:30

ה

ציוד וחומרים ברכישה

עצמית מול המורה

באמצעות רשימה

שתינתן מראש

₪ 260

יד חריף

אסנת

סנדיוק

19:30-21:00 '

סריגה בחוטי ב

טריקו

ציוד וחומרים ברכישה

עצמית מול המורה

באמצעות רשימה

שתינתן מראש

₪ 260

יד חריף

אסנת

סנדיוק

19:30-21:00 '

פיסול בנייר ג

ובעיסת נייר

חומרים ברכישה

מפגשים

8 .

עצמית

סה"כ.

לסדנא

₪ 850

יד חריף

רינת לאור

19:00-21:30 '

סדנת איור א

+

+

הזכות לשינויים שמורה

+

+

להקה ישראלית אתנית נמצאת בשלבי הקמה, פרטים יפורסמו בהמשך

אמנויות מבוגרים

|

אמנויות מבוגרים

|

"אין גיל לנעורים"

(פאבלו פיקסו)