Next Page  22-23 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 22-23 / 40 Previous Page
Page Background

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

22

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

23

יום שעות המנצח/מנחה מחיר

כיתה

הרכב

₪ 210

ללא עלות

לתלמידי

הקונסרבטוריון

שלומדים שיעור

פרטני.

ההשתתפות

בהרכבים ע"פ

שיקול דעתו

המקצועי

של מנהל

הקונסרבטוריון

מתן דסקל

16:00-18:00 '

ה'-ו' א

תזמורת צעירה

אייל יעיש

16:30-18:00

הרכב רוק

תזמורת בוגרת

16:45-19:00

תזמורת בוגרת

16:30-18:00

ב'

ו'-ט'

תזמורת עתודה

דוד אלפנדרי

16:30-18:00

ט'-י"ב

ביג בנד

דותן בראודה

16:30-18:00

ט'-י"ב

הרכב יוצר

יורי פובולוצקי

16:30-17:30

ד'

ידיים

4

הרכב פסנתר

שני פוקסמן

16:00-18:00

ז'-י"ב

הרכב ווקאלי בוגר

זוהר אלנתן

16:00-18:00

הרכב רסיטלים

אייל יעיש

16:30-18:00

ט'-י"ב

הרכב לטיני

עמי בלילטי

16:30-18:00

הרכב כלי הקשה ה'-ח'

עמרי מונטה

16:00-18:00

ה'

הרכב אינסטרומנטלי ט'-י"ב

ברכה עינב

16:30-18:00

ידיים

4

הרכב פסנתר

דותן בראודה

15:30-18:00

ג'-ז'

מקהלה צעירה

ביד חריף נלמדים שיעורים פרטיים

|

בפיתוח קול ובכל כלי הנגינה הבאים

+

+

גיטרה קלאסית / חשמלית / בס

+

+

תופים וכלי הקשה

+

+

כינור וצ'לו

+

+

פסנתר

+

+

כלי נשיפה: חליל צד, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, טרומבון ובריטון.

+

+

מחלקה מזרחית: עוד, חליל, דרבוקה, נאי וקמנצ'ה.

+

+

קיימת אפשרות להשכרת כלי נשיפה לתלמידי כיתות ה' בלבד

(שנת לימודים)

₪ 430

בעלות שנתיתשל

"המוזיקה מביעה

את שלא ניתן לומר

על מה שאי אפשר

להחריש"

(ויקטור הוגו)

המחלקה למוזיקה

|

המחלקה למוזיקה

|

קונסרבטוריון יד חריף בפיקוח משרד החינוך

₪ 380 '

דק

30

₪ 470 '

דק

45

₪ 545 '

דק

60