Next Page  20-21 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 20-21 / 40 Previous Page
Page Background

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

20

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

21

רובוטיקה

|

+

+

הרובוטים יהיו בקרוב חלק מחיי היומיום שלנו.

הילדים ילמדו על יכולותיו וחולשותיו של הרובוט,

ועל תפקידו בחיינו. נתעמק כיצד להביא לפתיחת

השער אל המנהיג ומוביל הצוות שבי, הפעלת

מספר מערכי מחשבה בתוך קבוצה, שיפור

יכולות מוטוריות עדינות, יסודות האלקטרוניקה

הבסיסית, עבודה אל מול אפליקציות השליטה

ברובוט, דרכה יוכלו הילדים לכתוב תסריטי

פיקוד תנועה וקול ולתכנן בעצמם פקודות פעולה

חדשות.

*הזכות לשינויים שמורה

מחיר

מורה

יום שעות

כיתה

החוג

₪ 250

יהונתן אוחנה

אטיאס

13:00-14:30 '

ג

ד'-ו'

רובוטיקה

14:45-16:15 '

ג

ז'-ח'

16:00-17:30 '

ד

ד'-ו'

מדע וטכנולוגיה

|

"החלל אינו רחוק

בכלל זו רק שעה

נסיעה, אם מכוניתך

הייתה יכולה לנסוע

ישר למעלה"

(סר פרד הויל,

אסטרונום)

מדע וטכנולוגיה

|