Next Page  18-19 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 18-19 / 40 Previous Page
Page Background

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

18

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

19

מורה מחיר הערות

יום שעות

רמה/כיתה

הסגנון

מותנה בבחינות

כניסה והשתתפות

בשיעור נוסף

₪ 250

טרייסי

מילר

18:00-19:30 '

חטיבה ותיכון ב

ז'- יב

להקת היפהופ

ייצוגית*

מרווין

קיסי

17:30-19:00 '

ד

₪ 165

דריה

גולדברג

נגר

15:15-16:00 '

ב

ב'-ג'

ג'אז

₪ 180

16:00-17:00

ד'-ה'

17:00-18:00

ו'-ז'

₪ 200

18:00-19:30

ח' ומעלה

₪ 165

מירית

קציר

13:30-14:15 '

ג

א'-ב'

מחול צעיר

₪ 190

14:15-15:30 '

להקת מחול כיתות ד'-ו' ג

ישראלי

₪ 165

מירית

קציר

16:15-17:00 '

ג

4-5

טרום מחול

17:00-17:45

5-6

מותנה ברישום

שיעורי

2-

ל

טכניקה ובאישור

רכזת המחלקה

ללא

תשלום

ענבל

אלוני

14:45-16:15 '

ג

רפרטואר ח' ומעלה

בשיתוף להקת

ורטיגו

מותנה באישור

רכזת המחלקה

₪ 100

מורים

מתחלפים

16:30-19:00 '

ג

קבוצת מצוינות* ז' ומעלה

מותנה ברישום

שיעורי

2-

ל

טכניקה ובאישור

רכזת המחלקה

ללא

תשלום

טלי ששון

17:30-19:00 '

ד

להקה ייצוגית ה'-ז'

צעירה*

+

+

הזכות לשינויים שמורה

מורה מחיר הערות

יום שעות

רמה/כיתה

הסגנון

₪ 165

לימור

עינת

17:15-18:00 '

כיתה א' ב

בלט קלאסי

₪ 165

16:30-17:15 '

(ב'-ג') ב

2

רמה

₪ 180

15:30-16:30 '

(ג'-ה') ב

3

רמה

₪ 340

מירב

רופמן

16:30-18:00 '

(ה'-ו') א

5

רמה

אלה מרק

16:15-17:30 '

ד

שירי כץ

15:00-16:30 '

(ז'-ח') א

6

רמה

אלה מרק

14:45-16:15 '

ד

מירב

רופמן

15:00-16:30 '

(ח'-ט') א

7

רמה

19:00

פוינט עד

שירי כץ

17:00-18:30 '

ד

17:00

פוינט עד

שירי כץ

16:30-18:00 '

א

9

רמה

14:45-16:15 '

ד

₪ 200

לימור

עינת

15:00-16:30 '

ג

כיתה ז'

₪ 200

15:00-16:30 '

כיתה ח' ה

₪ 200

16:30-18:00 '

כיתה ט' ה

₪ 200

שירי כץ

18:00-19:30 '

יב'/בוגרים א

₪ 180

אור רזון

15:30-16:30 '

א

ה'-ו'

מודרני

₪ 200

16:30-18:00

ז'-ט'

18:00-19:30

ט'-יב'

ללא הסעות

19:30-21:00

יב'/בוגרים

מעיין

בן ישי

15:00-16:30 '

כיתה ז' ה

16:30-18:00

כיתה ח'

נעמה

ערבה

15:00-16:30

כיתה ט'

16:30-18:00

כיתה י'-יב'

₪ 165

טרייסי

מילר

16:15-17:00 '

ב

ג'-ד'

היפ הופ

15:30-16:15

ה'-ו'

₪ 180

17:00-18:00

ז'-ח'

מרווין

קיסי

15:15-16:15 '

חטיבה ד

מתחילים

16:15-17:15 '

חטיבה ד

מתקדמים

המחלקה למחול

|