Next Page  14-15 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 14-15 / 40 Previous Page
Page Background

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

14

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

15

+

+

הפעילות מתקיימת באולם הספורט בישוב שריגים.

+

+

התעמלות היא מיומנות אלגנטית, ויזואלית ואסטטית. מיומנות זו הינה

מורכבת וטכנית, ודורשת תירגול ואימון יסודיים ומקצועיים. העוסקים בה

נדרשים ומפתחים יכולות גופניות ומנטאליות גבוהות. כבר בשלבי הלימוד

והאימון הראשוניים, אנו מכוונים לשליטה גופנית, הבנה קוגניטיבית,

איסוף, ריכוז ומשמעת גופנית ומנטאלית, תחושת התמצאות במרחב

(אוריינטציה) ופיתוח יכולות גופניות. האימון וביצוע האלמנטים מהווים

חוויה מעצימה מרגשת ומהנה, המעשירה ומחזקת את ההיכרות של

האחד את עצמו, יכולותיו וביטחונו האישי. מחלקת האקרובטיקה של יד

חריף מחולקת לקבוצות על פי גיל ורמת יכולת:

+

+

מגמה עתודה אקרובטית ולהקה מופיעה.

+

+

הניידות בין הקבוצות היא על פי התקדמות מקצועית.

+

+

את הקבוצות מאמן צוות בוגר קורסי מדריכים ומאמנים.

מחיר הערות

מורה

יום שעות

גיל/כיתה

הקבוצה

₪ 165

צוות

אקרובטים

17:30-18:15 '

ד

4-5

הגיל הרך

₪ 321

15:30-16:30 '

יסודי-צעירים א'-ג' א

15:30-16:30 '

ד

16:30-17:30 '

יסודי-בוגרים ד'-ו' א

16:30-17:30 '

ד

18:15-19:15 '

ז'-יב' א

נוער

18:15-19:15 '

ד

₪ 190

17:30-18:30 '

חד שבועי א'-ו' א

בהתאם

לרמה

מקצועית

₪ 353

16:00-18:00 '

רב גילי ב

עתודה

16:00-18:00 '

ה

18:00-20:00 '

רב גילי ב

להקה

18:00-20:00 '

ה

"תנועות, דיוק

ותזמון, זאת

ההתעמלות"

(שון ג'ונסון)

המחלקה לאקרובטיקה

|

המחלקה לאקרובטיקה

|

+

+

הזכות לשינויים שמורה